Nytt hjälpmedel för barn med selektiv ätstörning

14 June 2024

Selektiv ätstörning, mer formellt känd som Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID), är en utmaning som många barn och deras familjer möter dagligen. Denna tillstånd karaktäriseras av en markant ovilja eller rädsla för att äta vissa typer av mat, vilket kan leda till signifikant näringsbrist och stress kring måltider. Föräldrar och vårdgivare kämpar ofta för att hitta sätt att göra måltider mindre ansträngande och mer näringsrika. Här presenteras en ny lösning som kan förändra spelet: Sip2play-muggen.

Sip2play-muggen är utvecklad för att vara ett hjälpmedel för barn med ARFID och använder spelteknologi för att göra måltidsupplevelsen roligare och mindre stressfylld. Muggen fungerar genom en app som gör dryckesmuggen till en spelkontroll. När barnet använder sugröret för att dricka, interagerar de samtidigt med ett spel som visas på en smartphone eller surfplatta. Detta unika tillvägagångssätt hjälper till att distrahera barnet från eventuell ångest kring att dricka och gör processen rolig och interaktiv.

Sip2play-muggen är utrustad med sensorer som övervakar mängden vätska som barnet intar. Spelet på appen är utformat för att uppmuntra barnet att nå en förutbestämd mängd vätska. Spelets framsteg är direkt kopplade till mängden drucken vätska, vilket skapar en omedelbar positiv förstärkning för barnet att fortsätta dricka.

Dessutom är muggen flexibel nog att användas med en mängd olika vätskor, inklusive näringsdrycker, mjölk, vatten och saft, vilket gör det lätt för föräldrar att säkerställa att barnet får i sig nödvändiga näringsämnen oavsett deras specifika preferenser eller restriktioner.

Feedback från föräldrar har varit överväldigande positiv. En mamma till en sexåring uttryckte det så här: “Denna mugg har varit fantastisk för min son. Han har alltid gillat spel, och nu när han kan spela medan han dricker sina näringsdrycker, gör han det utan bråk.” Denna typ av feedback är vanlig och understryker hur Sip2play inte bara förbättrar näringsintaget utan också den övergripande måltidsatmosfären.