Bakom all teknologi finns vetenskap och beprövad erfarenhet. Radiostyrda produkter fanns inte på medeltiden utan det var först 1966 som den första radiostyrda bilen skapades av företaget El-Gi från Reggio Emilia, Italien. Det görs en skillnad på fjärrstyrda och radiostyrda fordon. Det första begreppet är vidare och inkluderar fordon som kan framföras med en kabel (vilket idag i stort är borta från marknaden), med radiovågor eller IR-teknik. Radiostyrda fordon körs uteslutande med hjälp av radiovågor tillika elektromagnetiska vågor.

Vad är en radiostyrd produkt?

En radiostyrd produkt såsom en radiostyrd bil har en radiomottagare på sig. Den tar emot vågor som är inställd på en viss frekvens (x Hz) från en radiosändare (i det här fallet handkontrollen du styr bilen med). Handkontrollen kan ha antingen utvändiga eller inbyggda antenner. För att kunna utveckla radiostyrda bilar kan man som artikeln antyder gynnas av att läsa tekniska kurser och matematik.

Bilar som går på el kan vara antingen borstlösa eller med borstar. De borstlösa är dyrare. Vanligtvis drivs elfordonen med hjälp av litiumjonbatterier eller nickel-kadmiumbatterier. De behöver alltså inte laddas till ett eluttag utan när batterierna är förbrukade så sätts nya in. Det finns även små radiostyrda fordon som drivs på fossila bränslen som metanol eller olja. Större radiostyrda fordon kan ha små bensinmotorer i sig. Det är dock elmotorerna som vunnit konsumenternas hjärtan då dessa är mer mångsidiga och kan justeras enklare än bränslemotorerna. Sedan kan man ifrågasätta om det är bra för miljön att använda bränslemotorer till små leksaksfordon, men det finns ingen lag som förhindrar det så länge man inte framför fordonet på allmän väg.

Precis som på vanliga bilar finns även på radiostyrda bilar servo, vilket innebär att framhjulen svänger åt det håll som radiosignalerna ger kommando om. Om man föreställer sig att man har kontrollen i handen så brukar styrspaken vara på vänster sida av kontrollen. När spaken förs åt vänster styrs hjulen på bilen åt vänster medan motsatt förhållande gäller för högersväng. Hur man bromsar och gasar varierar från en bil till en annan men oftast finns ett gasreglage och ett bromsreglage på kontrollerna. På mer gammalmodiga kontroller släpper man bara spaken så saktar bilen in. Begreppet frekvens används inte bara för motorcyklar utan även dessa radiostyrda fordon. En vanlig frekvens för radiostyrda bilar är 2,4 GHz.

Är det farligt att köra radiostyrda fordon?

Nej, Strålsäkerhetsmyndigheten vederlägger teorin om att radiovågor skulle vara farliga för människan att exponeras för. Det finns ingen forskning i dagsläget som påvisar ett samband mellan exponering för radiovågor och tumörer. Det kan ju dock vara klokt att ta regelbundna pauser från att köra det radiostyrda fordonet så att hjärnan får vila lite.

Drönare kan vara farliga om de flyger in i saker eller människor. Kraften av krockvåldet kan bli ganska rejält när en 20 kg drönare flyger i 30 km/h. Var därför utvilad och nykter när du ska framföra drönare.

I övrigt gäller sunt förnuft, se till att du kan se fordonet fullständigt. Åk inte med bilen runt ett gathörn, den kan köra in i folk eller saker.